Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün şartlara ek olarak ;

•              1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak,

•              Reşit olmayanlar için veli göstermek,

•              Erkek öğrenciler için boyu 170-190 cm, bayan öğrenciler için 160-180 cm arasında olmak. 

•              Ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.

•               Uçuş yapmasını engelleyecek fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığı olmamak.

•              Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yetkilendirmiş olduğu hastanelerden uçuşa uygunluk raporu almak.

•              Kabin memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

•              Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluluk bulunmamak.

•              Ön kayıtta üniversitenin belirleyeceği kurum/kuruluşlarla yapılacak psikolojik, algı-karar verme yetisini ölçmeye yönelik testler ve mülakattan olumsuz not almamak gerekmektedir.

•              Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından, bu programa girmeye hak kazananlardan adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi kaydı sorgulaması istenecektir. Taksirli trafik suçları hariç, adli sicil kaydı bulunanların kesin kayıtları yapılmayacaktır.


03 Eylül 2018