Öğrenci Alım Şartları ve Kriterleri

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan sınav ile seçilmektedir. 

Bu programa başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün şartlara ek olarak ;

•              1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olmak,

•              Reşit olmayanlar için veli göstermek,

•              Erkek öğrenciler için boyu 170-190 cm, bayan öğrenciler için 160-180 cm arasında olmak. 

•              Ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak.

•               Uçuş yapmasını engelleyecek fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığı olmamak.

•              Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yetkilendirmiş olduğu hastanelerden uçuşa uygunluk raporu almak.

•              Kabin memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

•              Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluluk bulunmamak.

•              Ön kayıtta üniversitenin belirleyeceği kurum/kuruluşlarla yapılacak psikolojik, algı-karar verme yetisini ölçmeye yönelik testler ve mülakattan olumsuz not almamak gerekmektedir.

•              Bu programda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından, bu programa girmeye hak kazananlardan adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi kaydı sorgulaması istenecektir. Taksirli trafik suçları hariç, adli sicil kaydı bulunanların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Kabin hizmetleri programının yürütülebilmesi için, teorik kısımların dersliklerde, uygulama kısımlarının ise uygulama alanlarına göre farklı ortamlarda yürütülmesi sağlanacaktır. Meslek yüksek okulunda yürütülmekte olan derslerin yanı sıra kabin memurluğu ile ilgili temel dersler çeşitli havayolları ile yapılacak ortak protokol doğrultusunda verilecektir. Ayrıca programımızın ingilizce hazırlık eğitimi bulunmakta olup, isteğe bağlı olmaktadır.

 

Mezuniyet Şartları

Önlisans öğrencilerinin mezun olabilmeleri için gerekli koşullar;

•              4 yarıyıl boyunca 120 AKTS kredilik ders alıp, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir 

•              Öğrencilerin yaz stajı 8 AKTS olup mezuniyet için zorunludur. Staj süresi 30 iş günü 240 saattir. 

 Öğrencilerin bu programdan mezun olabilmeleri için staj yapmaları gerekmektedir. Staj çalışması, birinci sınıfın veya ikinci sınıfın sonunda yapılabilir. Staj çalışmaları ile aynı zamanda öğrencinin meslek yüksekokulda almış olduğu bilgi, beceri ve alışkanlıkları gerçek ortamda gözlemleme ve bunları uygulama imkânı sağlanmaktadır.

 Programa girmeye hak kazanan ve 4 dönem boyunca önlisans programını başarıyla bitiren öğrenciler “Kabin Memuru ” ünvanını almaya hak kazanmaktadır. Mezun olan öğrenciler, kazandıkları yetiler doğrultusunda havacılık sektöründe ulusal ve uluslararası hizmet veren yerli işletmeler ve tarifesiz sefer düzenleyen havayolu işletmelerinin yanı sıra, yabancı havayolu işletmelerinde de istihdam edilebileceklerdir.

 

Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş bulabilecekleri muhtemel alanlar;

•              Havayolu şirketlerinin genel müdürlükleri,

•              Yurt içi ve yurt dışı yolcu taşıyan özel havayolu şirketleri,

•              Yabancı havayolu şirketleri

•              Sivil havacılıkla ilgili her türlü firma ve şirketler.

 

Öğrencilerimizin dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları;

•              Havacılık Yönetimi

                Lojistik

•              Lojistik Yönetimi,

•              Seyahat İşletmeciliği,

•              Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği,

•              Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

•              Turizm ve Otelcilik,

•              Ulaştırma ve Lojistik,

•              Uluslararası Lojistik,

•              Turizm İşletmeciliği

 

 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI (N.Ö-İ.Ö)

DERS PROGRAMI

1.YARIYIL

Ders Kodu

Z/S

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

0152031012015

Z

Türk Dili I

2

0

2

2

0152031032015

Z

Yabancı Dil I

2

0

2

2

0152031052015

Z

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

0152031072015

Z

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

2,5

3

5203001012015

Z

Havacılıkta İletişim

3

0

3

3

5203001032015

Z

Kabin Görevliliğine Giriş

1

2

2

3

5203001052015

Z

Temel Havacılık Bilgisi

3

0

3

3

5203001072015

Z

Temel Uçak Bilgisi

3

0

3

3

5203001092015

Z

İşletme Yönetimi

3

0

3

3

 

S

Genel  Seçmeli Ders**

3

2

4

5

 

S

Seçmeli Ders*

0

1

0,5

1

Toplam Kredi

24

6

27

30

*1 tane seçmeli, ** 1 tane  “genel seçmeli ” ders seçilecek.

II.YARIYIL

Ders Kodu

Z/S

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

0152031022015

Z

Türk Dili II

2

0

2

2

0152031042015

Z

Yabancı Dil  II

2

0

2

2

0152031062015

Z

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

5203001022015

Z

Etkili Konuşma ve Diksiyon

3

0

3

3

5203001042015

Z

Havaalanı Anatomisi

3

0

3

3

5203001062015

Z

Havayolu Pazarlaması

3

0

3

3

5203001082015

Z

Ekip Kaynak Yönetimi

3

0

3

3

5203001102015

Z

Yüzme

1

1

1,5

2

5203001122015

Z

Normal Emniyet Kuralları

2

2

3

4

 

S

Genel  Seçmeli Ders**

3

2

4

5

 

S

Seçmeli Ders*

0

1

0,5

1

Toplam Kredi

24

6

27

30

*1 tane seçmeli, ** 1 tane  “genel seçmeli ” ders seçilecek.

I.Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Z/S

DersinAdı

T

U

K

AKTS

0152031092015

S

Güzel Sanatlar-I

0

1

0,5

1

0152031112015

S

Beden Eğitimi-I

0

1

0,5

1

I. Yarıyıl Genel Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Z/S

DersinAdı

T

U

K

AKTS

5203001112015

S

İngilizce I  Okuma ve Yazma

3

2

4

5

5203001132015

S

Almanca-I Okuma ve Yazma

3

2

4

5

5203001152015

S

Arapça-I Okuma ve Yazma

3

2

4

5

5203001172015

S

Farsça-I Okuma ve Yazma

3

2

4

5

II.Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Z/S

DersinAdı

T

U

K

AKTS

0152031102015

S

Güzel Sanatlar-II

0

1

0,5

1

0152031122015

S

Beden Eğitimi-II

0

1

0,5

1

II.Yarıyıl Genel Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Z/S

DersinAdı

T

U

K

AKTS

5203001142015

S

İngilizce-II  Dinleme ve Konuşma

3

2

4

5

5203001162015

S

Almanca-II Dinleme ve Konuşma

3

2

4

5

5203001182015

S

Arapça-II Dinleme ve Konuşma

3

2

4

5

5203001202015

S

Farsça-II Dinleme ve Konuşma

3

2

4

5

III.YARIYIL

Ders Kodu

Z/S

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

5203002012015

Z

Acil Durum Operasyonları

2

2

3

4

5203002032015

Z

Yolcu hizmetleri ve ilişkileri

2

2

3

4

5203002052015

Z

İkram ve Servis Teknikleri

1

2

2

3

5203002072015

Z

Mesleki İngilizce I

3

2

4

5

5203002092015

Z

Sivil Havacılıkta Organizasyon ve Sorumluluklar

3

0

3

4

 

S

Seçmeli Ders*

3

0

3

3

 

S

Seçmeli Ders*

3

0

3

3

 

S

Genel  Seçmeli Ders**

2

0

2

2

 

S

Genel  Seçmeli Ders**

2

0

2

2

Toplam Kredi

21

8

25

30

*2 tane “seçmeli ”, **2 tane “genel seçmeli ” seçilecek.

III. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Z/S

DersinAdı

T

U

K

AKTS

5203002112015

S

Kabin Ekibi Performans Eğitimi

3

0

3

3

5203002132015

S

Meteroloji Bilgisi

3

0

3

3

5203002152015

S

Havacılık İşletmelerinde Finansman

3

0

3

3

5203002172015

S

Havacılıkta Yer Hizmetleri

3

0

3

3

5203002192015

S

Tehlikeli Maddeler

3

0

3

3

5203002212015

S

Hava Trafik Kontrolü

3

0

3

3

5203002232015

S

Kabin Ekipmanları

3

0

3

3

5203002252015

S

Sportif  Havacılık

3

0

3

3

III.Yarıyıl Genel Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Z/S

DersinAdı

T

U

K

AKTS

5203002272015

S

Halkla İlişkiler

2

0

2

2

5203002292015

S

Girişimcilik

2

0

2

2

5203002312015

S

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

0

2

2

5203002332015

S

Finansal Muhasebe

2

0

2

2

5203002352015

S

Araştırma Yöntemleri

2

0

2

2

5203002372015

S

Kriz ve Stres Yönetimi

2

0

2

2

  IV.YARIYIL

Ders Kodu

Z/S

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

5203002022015

Z

Bilet ve Rezervasyon Bilgisi

1

1

1,5

2

5203002042015

Z

Havaalanı ve Uçuş Güvenliği

2

0

2

2

5203002062015

Z

Sağlık Bilgisi ve Kabinde İlkyardım

1

2

2

3

5203002082015

Z

Mesleki İngilizce II

3

2

4

5

 

S

Seçmeli Ders*

3

0

3

3

 

S

Seçmeli Ders*

3

0

3

3

 

S

Genel  Seçmeli Ders**

2

0

2

2

 

S

Genel  Seçmeli Ders**

2

0

2

2

5203002102015

Z

STAJ

0

0

0

8

Toplam Kredi

17

5

19.5

30

**2 tane “seçmeli ”, 2 tane “genel seçmeli  ” seçilecek.

IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Kodu

 

DersinAdı

T

U

K

AKTS

5203002122015

S

İnsan Ve Dünya Kültürü

3

0

3

3

5203002142015

S

Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları

3

0

3

3

5203002162015

S

Havacılıkta Lojistik Yönetimi

3

0

3

3

5203002182015

S

Kişisel Bakım Ve Zerafet

3

0

3

3

5203002202015

S

Havacılık Hukuku

3

0

3

3

5203002222015

S

Havacılık Tarihi

3

0

3

3

5203002242015

S

Mock-Up Eğitimi

3

0

3

3

5203002262015

S

İş Sağlığı ve Güvenliği

3

0

3

3

5203002282015

S

Havacılıkta Stratejik Yönetim

3

0

3

3

IV. Yarıyıl Genel Seçmeli Dersler

Ders Kodu

 

DersinAdı

T

U

K

AKTS

5203002302015

S

Toplam Kalite yöntemi

2

0

2

2

5203002322015

S

Proje yönetimi

2

0

2

2

5203002342015

S

Mülakat teknikleri

2

0

2

2

5203002362015

S

Örgütsel Davranış

2

0

2

2

5203002382015

S

İşaret Dili

2

0

2

2

5203002402015

S

Genel Ekonomi

2

0

2

2

 

                               

 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ
SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ

 

I. YARIYIL

 

TÜRK DİLİ I (2+0)

İletişim, Dil ve Dilin Özellikleri, Dil ve Düşünce İlişkisi; Kültür, Dil ve Kültür İlişkisi, Kültür Çeşitleri, Medeniyet; Ana Dili, Bağlam, Dil ve Söz, Sembol-İmaj; Yeryüzündeki Diller, Dillerin Doğuşu, Dilin Türleri, Dillerin Sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi; Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları; Dil Bilgisi ve Bölümleri, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi; Türkiye Türkçesine Yabancı Dillerden Geçen Öğeler; Cümle Bilgisi; Kelime Türleri; Yazım Kuralları ve Uygulaması Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar.

 

YABANCI DİL I (2+0)

Yabancı dilde konuşma, dinleme, anlama, yazma, okuma ve dilbilgisi kuralları.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0)

Bu derste: İnkılap Kavramı , Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Çöküşü, Tanzimat ve Islahat Fermanı, II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, Dünya Savaşı ve Savaşın Nedenleri, 1.Dünya Savaşında Cepheler, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, Atatürk’ün Samsun'a Çıkışı ve Anadolu'daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisi'nin Açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat -1 Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, 1.ve 2. İnönü, Kütahya - Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki Antlaşmalar, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı gibi konulara yer verilecektir.

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+1)

Bu derste: Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili kavramlar, işletim sistemleri, kelime işlemci programını öğrenme ve kullanma, işlem tablosu programını öğrenme ve kullanma, sunu hazırlama programını öğrenme ve kullanma, internet kullanımı, e-posta kullanımı, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları gibi konulara yer verilecektir.

 

HAVACILIKTA İLETİŞİM (3+0)

Bu derste: İletişim kavramı, tanımı ve önemi, iletişim sürecindeki öğeler, iletişim türleri, iletişim, modelleri, iletişim türlerinin karşılaştırılması, kitle iletişim kavramı, tanımı ve etkileri, etkili iletişim, beden dili gibi konulara yer verilecektir.

 

KABİN GÖREVLİLİĞİNE GİRİŞ (1+2)

Kabin görevlisinin görev ve sorumlulukları, Kabin emniyeti, Yolcu emniyeti, Kabin görevlisi yaşam biçimi, Kabin görevlisinin sağlıklı yaşam biçimi, Yer ve zaman farklılıklarında sağlıklı yaşam, Saç - makyaj, Görgü ve zarafet, Diksiyon Kişisel hijyen.

 

TEMEL HAVACILIK BİLGİSİ (3+0)

Bu ders kapsamında öğrencilere ; Dünya ve Türk havacılık tarihi, uçakların temel parçaları; gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımları ve motor. Uçuş sırasında uçaklara etki eden kuvvetler, Hava fizyolojisi, insan performansı ve hava fizyolojisi, G- Kuvvetleri, hypoksiya, uçak kaza ve kırımlarında insan faktörü, atmosfer ve tabakaları, atmosfer ve meteoroloji, bulut çeşitleri, havacılıktaki meteorolojik raporlar (Metar, speci, Taf) , Uluslar arası ve Türk havacılık kurumları (ICAO, IATA, SHGM, DHMİ) hava alfabesi ve terminoloji anlatılmaktadır.

 

TEMEL UÇAK BİLGİSİ (3+0)

Bu derste: Uçak ile ilgili temel kavramlar ve prensipler, hava araçlarını sınıflandırması ve sahip olduğu özellikler, temel uçak elamanları, uçak elemanlarının sınıflandırılması, uçak elemanlarının çalışma prensiplerinin açıklanması gibi konulara yer verilecektir.

 

İŞLETME YÖNETİMİ (3+0)

İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletme ve özellikleri, işletmelerin sınıflandırılması, İşletmenin kuruluşu, yönetim fonksiyonları, yönetimle ilgili kavramlar, işletmenin fonksiyonları, işletme yönetiminde karar verme süreci.

 

II.    YARIYIL

 

TÜRK DİLİ II (2+0)

Bu Derste: Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamları, deyimler, atasözleri, ikilemeler, ikilemeler ve terimler, dil yanlışları, türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, anlatım bozuklukları, kompozisyon türleri; sözlü ve yazılı kompozisyon, sunum hazırlama, rapor hazırlama, mektup ve çeşitleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım çeşitleri, dilekçe yazma, cv hazırlama gibi konulara yer verilecektir.

 

YABANCI DİL II (2+0)

Bu derste: Cümlelerin yapıları, zamanlar, isim, sıfat, zarf, modal, yabancı dilde konuşma, dinleme, anlama, yazma, okuma, dilbilgisi kuralları gibi konulara yer verilecektir.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0)

Bu derste: Türk İnkılap Tarihi, Atatürk Dönemi Türk İnkılap Hareketleri, Siyasi, Hukuk, Eğitim, Ekonomik Ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar, Atatürk Dönemi Türk İnkılap Hareketleri, Çok Partili Hayata Geçiş Hareketleri, Gündelik Yaşa Dair Yapılan Düzenlemeler, Ekonomi Ve Sağlık Alanında Yapılan Düzenlemeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Ve Türkiye, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik-Milliyetçilik-Halkçılık, Devletçilik-Laiklik-İnkılapçılık), Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü, Mustafa Kemal Atatürk Sonrası Türkiye, İsmet İnönü Dönemi(1938-1950) gibi konulara yer verilecektir.

 

ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON (3+0)

Bu derste: Güzel ve etkili konuşma kavramı ve türleri, diksiyon kavramı ve diksiyon sanatının unsurları, nefes tekniklerini öğrenme, sesini etkili bir şekilde kullanabilme, beden dilini etkili olarak kullanabilme, anons araçlarını zamanında kullanabilme, anons araçlarını doğru bir şekilde kullanabilme, anons çağrılarını Türkçe ve İngilizce olarak yapabilme gibi konulara yer verilecektir.

 

HAVAALANI ANATOMİSİ (3+0)

Bu derste: Havaalanı düzeni, havaalanı yer seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar, havaalanı ile ilgili kavramlar ve terimler, pist şekilleri, taksi yollar, apronlar, uçakların apronlara yanaşma şekilleri, havaalanları kategorileri, havaalanlarının ışıklandırılması, terminal şekilleri ve yolcu ve kargo terminali gibi konulara yer verilecektir.

 

HAVAYOLU PAZARLAMASI (3+0)

Bu derste: Pazarlamanın tanımı ve içeriği; pazarlama kavramı ve işlevi, pazarlamanın özellikleri, havayolu pazarlaması, havayolu pazarlamasının özellikleri, müşteri, havayolu pazarlaması; havayolu endüstrisinin yapısı ve özellikleri, pazarlama çevresi, pazarlama stratejileri, havayolu pazarlamasında ürün, havayolu pazarında fiyatlama ve gelir yönetimi, havayolu pazarlamasında dağıtım, havayolu pazarlamasında tutundurma, havayolu sektöründe ilişkisel pazarlama.

 

EKİP KAYNAK YÖNETİMİ (3+0)

CRM’in tanımı, önemi, prensipleri ve amacı, havacılıkta insan faktörü ve kaza incelemeleri, insan performans ve limitleri, insan hatasının fizyolojik yönleri, ekibin var olan kaynakları ve ekip kaynak yönetimi, uçuş safhası hedefleri ve davranış şekilleri, fatique (derin yorgunluk) ve situational awareness (durumsal farkındalık) tanımı ve etkileri, workload yönetimi ve hata zinciri, ekip çalışması, kişilik etkileşimleri, sinerji, motivasyon, kişisel farklılıkları anlama ve onlarla başa çıkma, hata lar zinciri, kızgınlıkla başa çıkma, beden dili, kendine aşırı güven, stres yönetimi, sağlık ve stresi kapsayan fiziksel ve zihinsel limitler, profesyonellik, liderlik, insanları idare etme, kalabalık kontrolü, zaman yönetimi, iletişim, iletişim ve algılama farklılıkları, yorgunlu k, iş yükü yönetimi, durum değerlendirmesi, risk yönetimi, karar verme, rehavet, otomasyon, beslenme, zihin ve vücudun çalışma esasları, brifing, de-brifing ve geribildirim.

 

YÜZME (1+1)

Suya alış ma evresi, yüzme branşının temel tekniklerine ait kavramları bilir, serbest yüzme tekniği, sırtüstü yüzme tekniği, kurbağalama yüzme tekniğini gibi konu ve uygulamalara yer verilecektir.

 

NORMAL EMNİYET KURALLARI (2+2)

Bu derste: Yolcu taşınması kuraları, bebek ve çocukların taşınması, hasta yolcular ve hareket, kabiliyeti kısıtlı yolcular, tutuklu, deporte ve inat yolcular, uçak park yerindeyken emniyetin sağlanması, ağırlık denge hesaplamaları, kokpit/kabin ekib i iletişimi, yakıt alımı, uçuş hazırlığı talimatları, kabin ekibi istasyonları, anonslar/ses sistemleri, kabin ışıkları, güvenlik brifingi ve güvenlik brifingi kapsamı, kapı slide pozisyonları, su sistemleri, kapı açma/kapatma kuralları, elektronik aletlerin kullanımı, kalkış/ iniş öncesi kabin hazır raporu, kabin ikaz ışıkları, kabinin izlenmesi, uçuş sırasında abnormal durumlar, sigortalar ve türbülans gibi konulara yer verilecektir.

 

 

III.      YARIYIL

 

ACİL DURUM OPERASYONLARI DERSİ (2+2)

Bu derste; Yavaş ve ani basınç boşalması ( Decompression), yangın ( fire ), tahliye ( evacuation), ınkapasite pilot ( pilot incapacition), yangın ve duman, yangın tiplerine göre uygulanacak prosedürleri ve kullanılacak söndürücüler, yangın /duman prosedürü ve sabit yangın söndürme sistemleri, potansiyel yangın riski taşıyan bölgelerin ve duman dedectörlerinin kontrolü, kabin yangınları/tuvalet yangınları/galley yangınları/kokpit yangınları, tahliye prosedürleri, acil durum zorunlu karaya/suya iniş konularını, hazırlıksız acil iniş prosedür ve komutları (suya ve karaya tahliye) hazırlıklı acil iniş prosedür ve komutları(suya ve karaya tahliye), tahliyede kullanılan acil durum malzemeleri, slide/ slide-raft/ slide raft malzemeleri gibi konulara yer verilecektir.

 

YOLCU HİZMETLERİ ve İLİŞKİLERİ (2+2)

Sivil havacılık işletmeleri organizasyon şeması, çalışanların görevleri ile yardımcı bölümler arasında fonksiyonel ilişkileri, yolcu hizmetlerde kullanılan yabancı terimler, havaalanına ve uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri, yolcu hizmetl erde kullanılan evrakların içerik ve işlevleri, olağan olmayan durumlarda sorumluluklar, uçağa yolcu giriş ve çıkış işlemleri, yönlendirme teknikleri, yer hizmetleri ilkeleri gibi konulara yer verilecektir.

 

İKRAM VE SERVİS TEKNİKLERİ DERSİ (1+2)

Bu derste: İkram kavramı ve tanımı, servis kavramı ve tanımı, servis teknikleri, uluslararası servis terimleri, hava alanlarında yolcu, ikram ve servisi, uçakta ikram, uçakta servis teknikleri, uçakta servis terimleri, hava alanı lounge servisi gibi konulara yer verilecektir.

 

MESLEKİ İNGİLİZCE I (3+2)

Bu derste, öğrencilere hem akademik hem de meslekleri ile ilgili alanlarda karşılaştıkları orijinal metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma, ana fikir ve destekleyici fikirler i bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ve öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine, düşüncelerini paragraf ve kompo zisyon düzeyinde yazabilmelerine olanak sağlayacak yazma ve konuşma alt becerilerinin kazandırılması gibi konulara yer verilecektir.

 

SİVİL HAVACILIK ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR (3+0)

Bu derste; Havayolu şirketlerinde misyon, vizyon, terimler, kısaltmalar, sorumlu kaptan pilot yetki, görev ve sorumlulukları, II.pilot’un görev ve sorumlulukları, kabin amiri ve kabin memuru’nun görev ve sorumlulukları, personel kuralları ve görev alma zamanı, kabin ekiplerinin göreve geliş ve gidişleri, ana üs dışında ekiplerin kalacakları yerler, otellerde dikkat edilecek hususlar, pas uçuş ekipleri ve pas kabin ekiplerinin uçuşta uyması gereken kurallar, gümrük, döviz, posta kuralları, gümrük ile ilgili kurallar, kabin ekiplerinin taşıması zorunlu doküman ve belgeler, kişisel tanıtma belgeleri ve geçerlilikleri, uçuş evrak çantası (co-mail çantası), havayolu şirketlerinin temsili ve üniforma kuralları, kabin ekiplerinin yanlarında taşımaları gereken eşyaları, ekip oluşum tablosu, kabin amiri, , tercüme amaçlı personel bulundurma, uçakta yolcu varken yerde bekleme kuralları, kabin ekiplerinin sağlık önlemleri, lisanslar, sertifikalar ve kayıtların tutulması, uçuş süresi , ana ve geçici üs, süre sınırlarına uyma, gözetim ve denetim, , uçuş görev süreleri ve dinlenme süreleri sınırlama tabloları gibi konulara yer verilecektir.

 

IV.     YARIYIL

 

BİLET VE REZERVASYON BİLGİSİ (1+1)

Rezervasyon kavramı, katalog okuma, rezervasyon işlemleri, konukların rezervasyonla ilgili problemini çözme, diğer birimlerle ilişkisi, biletleme ile ilgili temel kavramlar.

 

HAVAALANI VE UÇUŞ GÜVENLİĞİ (2+0)

Havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, havacılık güvenliği ile ilgili ulusal düzenlemeler, havaalanı güvenliği ile ilgili plan ve programlar ele alınacaktır.

 

SAĞLIK BİLGİSİ VE KABİNDE İLK YARDIM (1+2)

Temel sağlık bilgileri, ilk yardım kavramı ve tanımı, hasta yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği ve ilkyardımın temel uygulamalarını içerir.

 

MESLEKİ İNGİLİZCE II (3+2)

Bu derste, öğrencilere hem akademik hem de meslekleri ile ilgili alanlarda karşılaştıkları orijinal metinleri ve bu metinlerde geçen sözcükleri kolaylıkla anlamalarını sağlayacak çıkarımda bulunma, ana fikir ve destekleyici fikirleri bulma, analiz etme, sentezleme, değerlendirme gibi okuma alt becerilerinin kazandırılması ve öğrendikleri yapı ve sözcüklerle kendi duygu ve düşüncelerini akıcı etkin ve doğru biçimde sözlü olarak iletişim kurabilmelerine, düşüncelerini paragraf ve kompozis yon düzeyinde yazabilmelerine olanak sağlayacak yazma ve konuşma alt becerilerinin kazandırılması gibi konulara yer verilecektir.

 

STAJ (0+0)

Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili uygun görülen işletmelerde uygulaması. 8 akts, 30 iş günü ve 240 saattir

 

1.     YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

GÜZEL SANATLAR-I (0+1)

Sanat’ın başlangıçta toplumsal ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan ve belli bir işlevi olan ürünler olduğu, üretilen nesnelerin tarihsel süreç içerisinde hangi dönüm noktaları ile ‘sanat eseri’ ismini aldığı. Endüstri devrimi ve sanayileşme süreciyle modern anlayışta nasıl bir yerde konumlandığı, söylev ve işlevinin neler olduğu görsel malzemelerle desteklenerek öğrencilere açıklanacaktır.

 

BEDEN EĞİTİMİ-I (0+1)

Aktivite öncesi ısınmanın önemi (genel ve özel ısınma). Kır yürüyüşleri (farklı zemin açılarına organizmanın uyumu; kaynaşma, kendi hareket sınırlarının ve solunum-dolaşım sisteminin sınırlarının farkındalığı).

 

I.  YARIYIL GENEL SEÇMELİ DERSLER

 

İNGİLİZCE I OKUMA VE YAZMA (3+2)

Mesleki ve akademik anlamda okuma ve yazma becerisi: kelime ve cümle çeşitleri, isim cümlesi ve öğeleri, fiil çeşitleri, fiil cümlesi, nesne, sıfat fiilleri içerir. Ayrıca İngilizce okuma ve yazma hakkındaki becerileri kazanır.

 

ALMANCA I OKUMA VE YAZMA (3+2)

Başlangıç düzeyinde Almanca dil bilgisi ve becerisi: kelime ve cümle çeşitleri, isim cümlesi ve öğeleri, fiil çeşitleri, fiil cümlesi, nesne, sıfat fiilleri içerir. Ayrıca Almanca okuma ve yazma hakkındaki temel becerileri kazanır.

 

ARAPÇA I OKUMA VE YAZMA (3+2)

Başlangıç düzeyinde Arapça dil bilgisi ve becerisi: kelime ve cümle çeşitleri, isim cümlesi ve öğeleri, fiil çeşitleri, fiil cümlesi, nesne, sıfat fiilleri içerir. Ayrıca Arapça okuma ve yazma hakkındaki temel becerileri kazanır.

 

FARSÇA I OKUMA VE YAZMA (3+2)

Başlangıç düzeyinde Farsça dil bilgisi ve becerisi: kelime ve cümle çeşitleri, isim cümlesi ve öğeleri, fiil çeşitleri, fiil cümlesi, nesne, sıfat fiilleri içerir. Ayrıca Farsça okuma ve yazma hakkındaki temel becerileri kazanır.

 

II.       YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

GÜZEL SANATLAR-II (0+1)

İslâmlıktan sonra Türkler ve sanatları; Türk minyatür sanatı, Türk halı sanatı, Türk kumaş sanatı, Türk çini sanatı, Türk Keramik sanatı.

 

BEDEN EĞİTİMİ-II (0+1)

Hareketli yaşamın ve egzersiz yapmanın sağlığa ve performansa faydaları. Günlük yaşamda ya da egzersiz sırasında karşılaştığımız problemlere karşı ilk yardım eğitimi vermek. Açık alan yürüyüşleri. Voleybol, basketbol, futbol vb. Takım sporlarının temel teknik eğitimlerini vermek. Sınıflar arası ve/veya bölümler arası karşılaşma aktiviteleri. Hareketli yaşamın sağlığa ve blişsel-duyuşsal-devinişsel gelişime etkilerinin anlatıldığı teorik dersler.

 

II.      YARIYIL GENEL SEÇMELİ DERSLER

 

İNGİLİZCE II DİNLEME VE KONUŞMA (3+2)

Akademik ve Mesleki anlamda konuşma dialoglarını anlayabilme, mesleki anlamda ve temel konuşma dilinde kendini ifade etme ve soru sorma, dialoglar üzerinde çalışmalar. Dinleme ve konuşma becerisini geliştirme.

 

ALMANCA II DİNLEME VE KONUŞMA (3+2)

Basit günlük konuşma dialoglarını anlayabilme, günlük temel konuşma dilinde kendini ifade etme ve soru sorma, dialoglar üzerinde çalışmalar. Dinleme ve konuşma becerisini geliştirme.

 

ARAPÇA II DİNLEME VE KONUŞMA (3+2)

Soru formunda cümleler oluşturur. Soru formundaki cümlelere uygun cevaplar verir. Doğru Cümleler kurar; Dinleme eksersizleri yapar. İsim ve Fiil cümlesinin unsurlarını bilir. Sayıları cümlede doğru kullanır. Gördüğü konularla ilgili Arapça cümleleri Türkçe Cümlelere çevirir. Gördüğü konularla ilgili Türkçe cümleleri Arapçaya çevirebilir. Konuşma pratiği yaparak mesleki anlamda gerekli yeterliliği kazanır.

 

FARSÇA II DİNLEME VE KONUŞMA (3+2)

Basit günlük konuşma dialoglarını anlayabilme, günlük temel konuşma dilinde kendini ifade etme ve soru sorma, dialoglar üzerinde çalışmalar. Dinleme ve konuşma becerisini geliştirme.

 

III.      YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

 

KABİN EKİBİ PERFORMANS EĞİTİMİ (3+0)

Uluslararası çok kültürlü iş dünyasında ilk izlenimin ve iletişimin önemi, kültür ve temel kültürel kavramlar, önyargılar, genellemeler ve algılar, kültürel farkındalık, kültürlerarası farklılaşma ve iletişim, kültürler arasında sözlü iletişim davranışlarında farklılaşma, kültürler arasında sözsüz iletişim davranışlarında farklılaşma, kültürlerarası iletişim yetkinliği.

 

METEROLOJİ BİLGİSİ (3+0)

Atmosfer, basınç sistemleri, sıcaklık, nem, altimetre, rüzgar, genel sirkülasyon, istikrariyet, meteorolojik görüşü kısıtlayan faktörler,bulutlar ve yağış, oraj, türbülans, jet streamler, buzlanma, hava kütleleri, cepheler, uçuş için meteor olojik belgeler, metar, uçuş için meteorolojik belgeler, metar, specı, taf, meteorolojik kartlar.

 

HAVACILIK İŞLETMELERİNDE FİNANSMAN (3+0)

Finansman kavramı ve tanımı, havayolu işletmelerinin finansal yapısı, havayolu taşımacılığında finansman gereksinimi ve finansal planlama, havayolu işletmeleri için finansman kaynakları; havayolu taşımacılığında özel finansal sorunlar, Türkiye'de havayolu işletmelerinin finansman sorunları, havaalanlarının finansal yapısı ve finansman gereksinimi, finansal denetim, fin ansal analizi.

 

HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ (3+0)

Check-in, bagaj teslim işlemleri, uçağa yolcu kabulü gibi yolcu hizmetleri; yükleme, boşaltma, merdiven, uçak temizliği, uçak ile terminal arasında yolcu taşımacılığı gibi uçak hizmetleri, kargo ve posta hizmetleri, uçuş operasyon, yük kontrol ve haberleşme hizmetleri eğitimleri içerir.

 

TEHLİKELİ MADDELER (3+0)

Bu ders; Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi, tehlikeli madde kurallarının uygulanması, tehlikeli madde tanımı, genel taşıma gereklilikleri, tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları, göndericinin sorumlulukları, taşıyıcının sorumlulukları, tehlikeli madde limitleri, havayolu ile taşınması yasak olan tehlikeli maddeler, gizli tehlikeli maddeler, yolcu ve ekip beraberinde taşınmasına izin verilen tehlikeli maddeler, hava postasında tehlikeli maddelerin taşınması, taşıyıcı mülkiyetindeki tehlikeli maddeler, hava kargosu olarak izin verilen tehlikeli maddeler, istisnai miktardaki tehlikeli maddeler, sınırlandırılmış miktarda tehlikeli maddeler, SHGM sıvı kısıtlamaları, tehlikeli madde sınıfları, patlayıcılar, gazlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar, oksitleyiciler ve organik peroksitler, zehirli ve bulaşıcı maddeler radyoaktif maddeler,aşındırıcılar,çeşitli tehlikeli maddeler,tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi,notoc formu konularını içerir.

 

HAVA TRAFİK KONTROLÜ (3+0)

Hava trafik kontrolün tanımlanması, uluslararası ve ulusal kurallar düzenlemeler, ulusal ve uluslararası sivil havacılık organizasyonları, hava trafik kontrol sisteminin tanıtımı, havasahaları, teknik donanım, havaaraçları ve insan faktörleri, havaalanları hava ve kara tarafları, meydan kontrol hizmetleri, yaklaşma ve yol kontrol hizmetleri.

 

KABİN EKİPMANLARI (3+0)

Ürün yazma, uçak kodları, acil durum yönetimi, uçak yolcu gözlük, yolcu cam bağlantılar, kabin örtüler, yolcu koltukları , yolcu koltukları ıı, kabin arızalan ıı, galleys , kadırga, lavabo, can yelekleri, uzatma ve bebek yedek kemerleri, balta, megafon, tehlikeli maddeler acil durum seti, ilk yardım seti, taşınabilir oksijen ve medikal oksijen silindir, taşınabilir yangın exthinguisher, demokit çantası, defibrilatör veya EAD (Automatik Harici Defibrilatör), ELT (Acil bulucu verici), yangın eldivenleri.

 

SPORTİF HAVACILIK (3+0)

Aerodinamik, sevk ve idare, hava trafik kuralları, uçuş planlaması, genel havacılık kuralları, dengeleme teknikleri, uçuş tekniği ve emniyeti.

 

III. YARIYIL GENEL SEÇMELİ DERSLER

 

HALKLA İLİŞKİLER (2+0)

Halkla ilişkiler kavramı, halkla ilişkilerin uygulama alanları, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi ve halkla ilişkilerin ilkeleri, halkla ilişkilerde iletişim ve kamuoyu, halkla ilişkilerde araştırma, planlama ve yönetim, halkla ilişkilerde medya ilişkileri, halkla ilişkiler ortam ve araçları, kurum içi halkla ilişkiler, kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal itibar, kriz, etkinlik yönetimi.

 

GİRİŞİMCİLİK (2+0)

Girişimcilik kavramının tarihsel gelişimi ve girişimcilik süreci, girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik, iş kurma süreci: mevcut bir işletmeyi almak, franchising sistemi, iş modelinin ve iş stratejilerinin oluşturulması, iş planlarının hazırlanması, iş planının bölümleri: ürün /hizmet ve stratejiler, iş planının bölümleri: pazarlama planı ve stratejileri, iş planının bölümler i:finansal plan ve üretim planı, iş planının bölümleri: yönetim planı, ülkemizde girişimciliğe destek veren kuruluşlar ve destek koşulları.

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0)

İnsan kaynakları kavramı ve personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve dizaynı, işe alma ve seçme, performans yönetimi, ücret lendirme, kariyer planlama, eğitim ve geliştirme, sağlık ve güvenlik, işçi hakları, İnsan kaynakları yönetiminde etik ve iş ilişkileri, İnsan kaynakları yönetiminde yeni yaklaşımlar, Stratejik insan kaynakları yönetimi.

 

FİNANSAL MUHASEBE (2+0)

Muhasebe kavramı, muhasebenin amacı ve işlevleri, muhasebe işlemlerinde kullanılan belgeler, muhasebede temel mali tablolar, defterler, hesap ve hesap planı, havacılık işletmelerinde muhasebe kayıtları, havacılık işletmelerinde tutulan muha sebe kayıtları, muhasebe kayıtlarına ilişkin örnekler.

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2+0)

Araştırma tanımı, türleri ve aşamaları, veri tanımı ve veri toplama teknikleri, rapor yazma teknikleri, yazım stilleri, kaynak göstermede akademik etik.

 

KRİZ VE STRES YÖNETİMİ (2+0)

Stresin ve krizin iş yaşamında önemini ve nasıl yönetilip fırsata dönüştürülebileceğini anlatır.

 

IV.       YARIYIL SEÇMELİ DERSLER


İNSAN VE DÜNYA KÜLTÜRÜ (3+0)

Kültürün tanımı, doğu -batı kültürü, kültürel farklılıklar ve davranış, yemek kültürü, müzik kültürü, giyim ve kültür, sanat ve kültür gibi konular bu çerçevesinde ele alınacaktır.

 

PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI (3+0)

Protokolün tanımı ve tarihsel gelişimini incelemek; sosyal davranış protokolünü uygulamak; kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak; kişisel bakımını yapmak; kıyafet ve aksesuar seçmek. selamlaşma, tanışma ve tanıştırılma kuralları, tokalaşma ve hediye alıp verme ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar, yazılı ve sözlü iletişimde protokol.

 

HAVACILIKTA LOJİSTİK YÖNETİMİ (3+0)

Lojistik Yönetimi ve lojistik yönetiminin işlevleri, lojistik faaliyetleri, lojistikte veri yönetimi, lojistikte bilgi yönetimi, tahmin ve tahmin yöntemleri, tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi, stok yönetimi, taşımacılık yönetimi, depo yönetimi. performans yönetimi. lojistikte kalite yönetimi, lojistikte kalite standartlan. kargo yükleme problemleri.

 

KİŞİSEL BAKIM VE ZERAFET (3+0)

Kişisel bakım tanımı, önemi, protokol kavramları, nezaket ve görgü kuralları kavramları, resmi törenlerde protokol kuralları, tanışma ve tanıştırılma kuralları, selamlaşma kuralları,telefonda görgü kuralları, yazışma nasıl yapılır?,davetler in sosyal hayattaki yeri, sofra kuralları, hediye ve çiçek alma veya gönderme, tiyatro ,konser ve sinema salonunda uyulması gereken kurallar, toplantılarda dikkat edilecek kuralları, zaman ve mekana uygun giyim, meslek ve iş görgü kuralları

HAVACILIK HUKUKU (3+0)

Hava Hukukuna Giriş; Uluslararası Anlaşmalar ve Organizasyonlar: Chicago Sözleşmesi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Montreal Konvansiyonu ve Taşıyıcının Sorumluluğu, La Hey Konvansiyonu, Hava Trafik Hakları Sözleşmesi, Tokyo Konvansiyonu, Eurocontrol, Avrupa Birliği Havacılık Düzenlemeleri; Türk Sivil Havacılık Mevzuatı; Havaaracı: Kavram ve Çeşitleri, Hava aracının Hukuki Mahiyeti, Hüviyeti, Taabiyeti, Sicili, Mülkiyeti; Havaaracı İşleticisi: İşletenin Sorumluluğu, İşletenin Sigorta Yükümlülüğü; Hava Taşıma Sözleşmesi; Havayolu Taşımacılığında Rekabet ve İşbirliği Düzenlemeleri.

 

HAVACILIK TARİHİ (3+0)

Havacılık Nedir, masal ve efsanelerde havacılık , havacılık Alfabesi , balon , zeplin, Leonardo Da Vinci ve Havacılık , Türk havacılık tarihi , Vecihi Hürkuş , birinci dünya Savaşı dönemi havacılık , 2. Dünya Savaşında Havacılık , Atatürk döneminde havacılık , Dünyada havacılığın gelişimi, Türkiye'de havacılığın gelişimi .

 

MOCK-UP EĞİTİMİ (3+0)

Mock-up 'ın önemi, yolcu kabini ve mock-upsimülatörünün tanıtılması, acil durum senaryoları ile ilgili uygulamalar.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (3+0)

Dünya’da işçi sağlığı ve iş güvenliği tarihsel gelişimi, sanayileşmiş ülkelerin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını çözme çabaları , çalışanların sağlığı ile yaptıkları işler arasında İş kazalarının nedenleri: insanlara bağlı nedenler” ve fizik ve mekanik çevre koşullarına bağlı nedenler,İş kazalarının önlenmesinde devletin rolü, İş kazaların önlenmesi de sendikaların rolü (Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlar.

 

HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM (3+0)

Yönetim, yönetici kavramı, yönetim anlayışları, motivasyon, iletişim, kriz yönetimi, zaman yönetimi, Hava yolu şirketlerinin analizi.

 

IV.        YARIYIL GENEL SEÇMELİ DERSLER


TOPLAM KALİTE YÖNTEMİ (2+0)

Bu ders temel kalite kavramları, tarihsel açıdan kalitenin gelişimi, Kalite gurupları, kalite felsefesi ve temel prensipleri, organizasyonlarda kalite kültürü ve sorumlulukları, sürekli iyileşme felsefesi, kalite maliyetleri, toplam kalite yönetimi anlayışı, EFQM modeli, kalite yönetim sistemleri, ISO 9000, 14000, 27000, OHSAS 18000, SA 8000 standartlan ile ilgilidir.

 

PROJE YÖNETİMİ (2+0)

Proje yönetimine ilişkin genel bilgiler ve kavramlar, proje oluşturma ve tanımlama, proje organizasyonu ve yöneticiliği, projelerde insan kaynakları ve iletişim yönetimi, projelerde yönetim bilgi sistemi, projelerde kapasite yönetimi ve risk değerlendirme, planlama ve bütçeleme, proje programlama teknikleri.

 

MÜLAKAT TEKNİKLERİ (2+0)

Bu derste öğrenciler İşe alma süreci, ihtiyaçların belirlenmesi, değerlendirmenin düzenlenmesi, soruların oluşturulması, etkili mülakat tekniklerini öğrenir.

 

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2+0)

Davranış, kişilerarası iletişim, örgüt içerisindeki grup içi ve gruplar arası iletişim, birey, grup ve örgüt performanslarının iyileştirilmesi ve yönetimin rolü.

 

İŞARET DİLİ (2+0)

İşaret dili ve özellikleri, harfler, tanımlar ve kullanım, kendisi ile ilgili işaretler, çevre ile ilgili işaretler, cümle kurma, sayılar ve matematik işaretleri, tid dil bilgisi kavramları, duygular, renkler, zaman ve zaman dilimleri, taşıtlar ve trafik işaretleri, coğrafi terimler, karşılıklı konuşma, anlamlı cümleler, tid ile karşılıklı konuşma.

 

GENEL EKONOMİ (2+0)

Ekonominin konusu ve ekonominin temel kavramları: kıtlık, tercih, fayda, ihtiyaç, gelir ve üretim, talep, arz ve piyasa dengesi, esneklik, tüketici davranışı, firma davranışı ve üretim fonksiyonu, firma maliyetleri, firma gelirleri ve tam rekabet piyasasında firma dengesi, eksik rekabet piyasaları: monopol, duopol, oligopol ve monopolcü rekabet piyasaları, gelir dağılımı ve faktör piyasaları, milli gelir kavramı, milli gelir hesaplamaları, ekonomik büyüme ve konjonktürel dalgalanmalar, işsizlik , para ve bankacılık sistemi, enflasyon ve devalüasyon.


DERSİN İSMİ (a+b)                           a: Teori b:Uygulama