2018-2019 ÖĞRETİM YILI

ÜNİVERSİTE BURS KONTENJANLARININ MÜRACAATI SIRASINDA DİKKAT

EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

A - Burs Verilmeyecek Öğrenciler (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)

Madde 9 — a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere,

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h) Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

burs verilmez.

Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

B – DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1. Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi kapsamındaki öğrencilerin seçilmemesi,

2. Dikey geçiş yapan (iki yıllık bir yükseköğretim programından mezun olup, ara vermeden dört yıllık bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran) öğrencilere, 3. üncü sınıfta burs tahsisi yapılmaktadır. Ara vermeden dikey geçiş ile biriminizden kayıt yaptıran 2018-2019 öğretim yılında 3. Sınıfı okuyacak öğrencilerin, okula giriş yılı olarak önlisans programına başladığı yılın yazılması gerekmektedir.

3. Ekte gönderilen öğrenci formunun eksiksiz olarak tüm bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

4. KYK yönetim kurulunun 14.08.2014 tarihli ve 871 sayılı kararı gereği, üniversiteler, Burs verecekleri öğrencileri Kurum tarafından belirlenen kıstaslara göre belirlemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin KYK kurumu tarafından değerlendirilmesi sonucunda burs verilmeyecek öğrenci olarak tespit edilmesi durumunda öğrenci yerine yeni giriş veya öğrenci değişimi yapılmayacağından öğrenci seçim işlemlerinde titizlik gösterilmesi gerekmektedir.

 


17 Ekim 2018