SİVİL HAVACILIK MYO
2017-2018 BAHAR YARIYILI
DÖNEM SONU SINAV UYGULAMA KURALLARI

1.   Öğrencilerin, sınav başlamadan önce, sınav salonunda hazır bulunmaları gerekir. Oturma düzeninin sağlanmasında gözetmenler yetkili ve sorumludurlar.

2.   Öğrenci; sınav kâğıdına, adını soyadını ve numarasını sınavın başlangıcında yazmak ve sınav kâğıdını imzalamak zorundadır.

3.   Öğrenciler, sınavlarda kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak ve sınav süresince masa üzerinde, cüzdanlardan çıkarılmış halde gözetmenin kolayca görebileceği şekilde tutmak zorundadırlar. Kimlik beyan etmeyen öğrenci sınava alınmaz.

4.   Gözetmenler, gerek sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, öğrencilerin yerlerini değiştirebilir.

5.    Sınav süresince öğrenciler “Sınav Yoklama Tutanağı”nı imzalarlar. Bu tutanakta imzası bulunanlar sınav kâğıdını teslim etmekle yükümlüdür.

6.   Dersi veren öğretim elemanı tarafından farklı bir süre belirtilmediği takdirde sınavların ilk 15 dakikasında sınavdan çıkmak yasaktır.

7.   Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte geçerli bir sebepten dolayı sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonuna geç gelenler, sınava alınabilir. Sınav başladıktan sonra sınav salonundan herhangi sebeple bir öğrenci sınav salonundan çıkmışsa tekrar sınava alınamaz.

8.   Soruların dağıtılması sırasında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. O nedenle öğrencilerin sınava girip girmemek konusundaki kesin kararlarını daha önce vermiş olmaları gerekir.

9.        Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkılamaz.

10.     Sınav süresince cep telefonu, cep bilgisayarı, bluetooth, ses kayıt cihazı vb. araçları öğrencinin yanında bulundurması yasaktır.

11.    Sınav süresince su içilebilir; ancak, yiyecek yenilmesi yasaktır.

12.    Sıra, duvar vb. zeminler üzerindeki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki ve etrafındaki belgelerden sırada oturan öğrenci sorumludur. Öğrenci sınava başlamadan önce sırasını kontrol etmeli, böyle bir durum varsa bu yazıları silmeli ve sınav başlamadan önce gözetmeni bilgilendirmelidir.

13.    Sınav kâğıdına ismini yazmayan ve/veya yoklama tutanağına imza atmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

14.    Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi kâğıdından sorumludur. Sınav süresince ve sınav kâğıdının teslimi sırasında her öğrenci kendi sınav kâğıdının güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır.

15.     Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı devam eden öğrenciler ile konuşma ve işaretleşmeleri yasaktır.

16.    Öğrenci sınav salonuna ders notu, sözlük, , kitap gibi materyal getiremez. Buna rağmen getirilmişse gözetmen masasına bırakması gerekir. Öğrencinin oturduğu sırada, yanında veya masa gözlerinde ders notu, sözlük, kitap gibi vb. materyaller bulundurması yasaktır.

17.    Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını uzun veya kısa süre engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencileri bir tutanakla haklarında işlem yapılmak üzere idareye bildirir.

 

18.    Sınav salonunda bulunan gözetmenler, kopya konusunda şüpheye düşmeleri durumunda, kopya çeken, kopya çekmeye girişen ya da kopya veren öğrenciler hakkında isimlerini belirterek tutanak tuttuktan sonra bu tutanağı imzalayıp, usulünce dersin öğretim elemanına bildirirler.

19.     Sınav süresince öğrencilerin, düzgün oturmaları ve çevreye bakmamaları gerekir. Sınav salonunda bulunan gözetmenler bu konuda öğrenciyi uyarabilirler. Uyarılar dikkate alınmadığında kopya işlemi yapılır.

20.     Sınav salonunda görevli bulunan öğretim elemanları kopya çeken öğrencileri tutanak düzenleyerek sınav salonundan çıkarırlar. Bu kişiler hakkında ayrıca idari işlem yapılır.

21.     Eğer, sınavda kopya çekilmiş ise, gözetmen kopya tutanağı hazırlayacaktır. Bu tutanakta sınavın adı, sınavın klasik veya test olduğu, soru kâğıdı ve cevap kâğıdının ayrı olup olmadığı, sınav başlangıç saati ve kopya işleminin gerçekleştiği saat, kopya çekmenin niteliği (sağa sola veya öne arkaya bakarak, konuşarak, yazılı bir materyalden bakarak vb.) belirtilecek, varsa kopya materyalleri de tutanağa eklenecektir. Tutanakta, gözetmenin kopya işlemine müdahalede bulunmasından sonra öğrencinin sınav düzenini bozucu davranışlarının olup olmadığına ilişkin bilgiler de belirtilecektir.


18 Mayıs 2018