AÇIKLAMALAR

1. 7143 Sayılı Kanun’un geçici 78.maddesinden yararlanmak isteyen öğrenciler şahsen veya noter vekâletinin aslı ile başvuruda bulunabilir.

2. 7143 Sayılı Kanunun geçici 78. maddesi gereği terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeni ile ilişiği kesilenler bu kanundan yararlanamazlar.

3. ÖSYM tarafından yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin ÖSYM Sonuç Belgesini ve diğer kayıt belgelerini, Başvuru Formu ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

4. Dosyalarında diplomaları olmayanlar, diplomalarını ibraz etmek zorundadırlar.

5. Erkek öğrenciler askerlik tecil/terhis belgelerine sahip iseler, bu belgelerini ibraz edeceklerdir. Belgeleri bulunmayanların askerlik durumlarıyla ilgili beyanları esas alınır.

6. Bu kanundan yararlanarak tekrar öğrencilik hakkı kazananlar Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 4 ay (18.09.2018 tarihi dahil) içerisinde Üniversiteye başvurmadıkları takdirde kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

7. Öğrenciler ders kayıtlarını bizzat yapmakla yükümlüdürler.

 

7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Başvuruda İstenen Belgeler

1. Başvuru Dilekçesi

2. Lise / Önlisans / Lisans / Lisansüstü Diploması ve fotokopisi (Üniversitemizi kazanıp hiç kayıt yaptırmamış olanlar içindir)

3. Yerleşme Sonuç Belgesi internet çıktısı (Üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde hiç kayıt yaptırmayan öğrencilerden talep edilecektir.)

4. 1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan Askerlik Şubelerinden alınan askerlik durumunu belirtir belge.

5. Adli Sicil Belgesi (e‐devletten alınabilir)

6. Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

7. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5x6 cm fotoğraf

 

Başvuru Dilekçesi


17 Temmuz 2018