1. Program Adı

Uçak Teknolojisi

2. Program Türü

Önlisans

3. Program Süresi

2 yıl (Azami 4 yıl)

4. Öğrenim Türü

Örgün öğrenim

5. Puan Türü

TYT

6. Öğrenim Dili

Türkçe

7. Kontenjan

40+1 

8. Hazırlık Durumu

İsteğe bağlı

9. Staj Durumu

1 staj (Toplam 30 iş günü) 

10. Taban Puanı

312,84654

11. En Düşük Başarı Sıralaması

  

YKS Puanı ile Yerleşen Son Kişinin

TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı *

312,84654

TYT 0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı *

313,99028

0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası *

397.386

0,18 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası *

970.934

YKS Puanı ile yerleşen son kişiye ait değerlerdir.

 12. Programa Kabul Koşulları

Bölümümüze yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemi, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen genel şartları sağlaması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenmiş aşağıdaki tabloda yer alan şartları sağlaması gereklidir.

 

Koşul No

Açıklama

49

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).

3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).

4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.).

5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) ve UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (lisans) / HAVACILIK ELEKTRONİĞİ (lisans) /UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK (lisans) / UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ (lisans) / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM (lisans) / UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI (lisans) / UÇAK BAKIM VE ONARIM (lisans) ile UÇAK TEKNOLOJİSİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

HAVA TRAFİK KONTROLÜ mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 3 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.

2) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

PİLOTAJ (lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak.

2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 

 

13. Programa Özel Koşullar

Programa özel bir koşul bulunmamaktadır.

14. Burs Olanakları

Bölümümüzün burs olanakları yoktur.

15. Programa Özel Materyal Bilgileri

Yoktur.

16. Program Kazanımları

 Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

   Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilme

-       Uçak Teknolojisi ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilme

-       Uçak Teknolojisi ile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanabilme

-       Uçak Teknolojisi ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanabilme

-    Uçak Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el becerilerini ve/veya düşünsel becerileri kullanabilme

-       Uçak Teknolojisinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilme

-       Uçak Teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisi kazanabilme

-      Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

-       Uçak Teknolojisinde bağımsız olarak öğrenebilme ve öğrendiklerini uygulayabilme

-       Uçak Teknolojisi ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleyebilme ve çözüm arayabilme

-       Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleyebilme

-       Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme

-       Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bunu gerçekleştirebilme

-   Uçak Teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme

-      Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme

-     Uçak Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme

-     Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme

-       Kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine bir beceriye sahip olabilme

-       Uçak teknolojisi ile ilgili uygulamalarda el becerileri kullanabilme

17. Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.

18. Yerleşke Bilgileri

Bölümümüz 1 Eylül Kampüsü Eski Rektörlük binası (MA1 Blok) içerisinde konumlanmıştır.

19. Çift Anadal Durumu

Programımızda henüz çift anadal programı açılmamıştır.

20. Yan Dal Durumu

Programımızda henüz yan dal programı açılmamıştır.


Oluşturma: 11 Mart 2021